ALFADECK s.r.o.

pro právnické subjekty

rozvojové a vzdělávací programy

překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků

projektová podpora, dotační poradenství

hodnotící programy pro kvalitu vzdělávání a služeb

Vytvořte si webové stránky zdarma!