edukativní den pro základní školy                                 edukativní den pro základní školy

Edukativní den

VZDĚLÁVÁNÍ NA CELÉ DOPOLEDNE pro děti i pro pedagogy současně

pro děti zajistíme program, jako dozor stačí např. asistenti pedagogů

přestávky ve výuce přizpůsobíme školnímu zvonění

 

  pro děti

poučení i pohyb, tvoření i soutěžení

pro celou třídu, pro více tříd, pro celé ročníky

programy z nabídky Projektových dnů a Edukativních programů

  

pro pedagogy

vzdělávání a rozvoj, rozšíření profesního portfolia

mentoringová podpora

programy z aktuální nabídky kurzů DVPP

Technické materiály - pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Čtenářská gramotnost - pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Mezi předměty - Člověk a jeho svět - pro 1. stupeň ZŠ

Rozmanitost přírody - pro 1. stupeň ZŠ

Mentoring - pro 1. a 2. stupeň ZŠ

edukativní den pro základní školy                                 edukativní den pro základní školy