dotace pro základní školy                                                                dotace pro základní školy

Dotační podpora pro základní školy

pomůžeme Vaší škole s řešením projektů

pro programy OP VVV, OP Z

 

možnosti spolupráce:

Kurzy DVPP pro základní školy

Technické materiály - pro 1. a 2. stupeň ZŠ (polytechnická výchova, kreativita, tvořivost)

Čtenářská gramotnost - pro 1. a 2. stupeň ZŠ (čtenářské dovednosti, dílny a kluby)

 

Školní družiny, kluby a příměstské tábory

Animační programy (např. výzva č. 013 OP Z)

dotace pro základní školy                                                                dotace pro základní školy