Centrum Aktivního Vzdělávání                   kurzy, kroužky, osobní rozvoj, zájmové aktivity

Aktivity pro Vás

tvořivé dílny, workshopy, cvičení, cizí jazyky, vzdělávání

Přihláška